Kontrola stánků s občerstvením na akci Vysoká brána 2018 v Rakovníku

Královské město Rakovník u příležitosti oslav 430. výročí povýšení mezi královská města otevřel brány turistům. Při této příležitosti se ve dnech 7. a 8. května konala jednorázová akce s názvem Vysoká brána 2018. Při této příležitosti zaměstnanci KHS provedli kontrolu stánků s občerstvením.

 

Celkem bylo zkontrolováno sedm stánků. Jednalo se převážně o plátěné stánky, kde mezi nejčastěji prodávané pokrmy patřila ohřívaná uzenina, langoše, dále trdelníky a točené nápoje.

 

Kontroly byly zaměřeny na dodržování zásad osobní a provozní hygieny, na zásobování pitnou vodou, skladování potravin a manipulaci s nimi a na poskytování informací o alergenech přítomných v pokrmech.

 

Lze konstatovat, že v kontrolovaných prodejních stáncích nebyla zjištěna závažnější hygienická pochybení. Zjištěné závady jako chybějící mýdlo provozovatelé většinou odstranili ihned na místě. V jednou případě bylo zjištěno, že potraviny nejsou skladovány dle pokynů výrobce. S kontrolovanou osobou byla neprodleně projednána potřebná nápravná opatření.  Za skladování potravin za nevhodných podmínek bylo kontrolované osobě uloženo napomenutí.  

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 24.5.2018