Kontrolou provozovny Istanbul Kebab v Sedlčanech byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky

Dne 01. 07. 2020 provedli středočeští hygienici, územní pracoviště Příbram, kontrolu v provozovně stravovacích služeb: Istanbul Kebab, umístěné na adrese nám. T. G. Masaryka 30, Sedlčany, jejímž provozovatelem je Abdul Maher Omar, IČO 07837330.

 

Jedná se o provozovnu rychlého občerstvení, ve které jsou připravovány pokrmy z Blízkého východu a Asie typu „kebab“ a různé druhy zeleninových salátů.

 

Hned po vstupu do provozovny bylo zřejmé, že zde dochází k hrubému porušování základních zásad provozní hygieny. V prostoru zápultí, které slouží jako přípravna pokrmů, byly povrchy podlah, stěn a technologického vybavení, ale i pracovní a úložné plochy znečištěny špínou tmavé barvy, mastnotou a organickými zbytky potravin. V chladicím zařízení byly zcela nevhodně skladovány osobní potraviny kontrolované osoby společně s potravinami určenými pro stravovací provoz. Obalový materiál (menuboxy, mikrotenové sáčky) byl zcela nevhodně skladován v otevřené krabici přímo na podlaze, v těsné blízkosti přepravky s neočištěnou zeleninou (cibule, česnek). Hygienické zařízení pro personál nebylo udržováno v čistotě (znečištěný povrch záchodové mísy a prkénka, omyvatelné povrchy stěn a podlahy), umývadlo určené na mytí rukou po použití záchodu nebylo vybaveno prostředkem na mytí rukou a hygienické osušení (přes topné těleso byl přehozen znečištěný textilní ručník).

 

Provozovateli zařízení bylo pracovníky KHS nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor zařízení a následně s ním byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace.

 

Dne 13. 07. 2020 byla v provozovně stravovacích služeb provedena opakovaná kontrola, při které bylo zjištěno, že všechny znečištěné povrchy byly vyčištěny, z chladícího zařízení byly vymístěny potraviny kontrolované osoby a k umývadlům bylo doplněno mýdlo a jednorázové ručníky.

 

Za zjištěné nedostatky byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 

Dle písemného vyjádření provozovatele ze dne 20. 08. 2020, zaslaného na KHS, bude v provozovně v termínu do 31. 10. 2020 provedena celková rekonstrukce.

 

 

Zpracováno: 27. 8. 2020

Zpracoval: odbor HV a PBU