Kontroly provozoven stravovacích služeb v Obchodním centru Nová Zdaboř v Příbrami

Na základě výsledků kontroly provedené v Asijské restauraci Gurmet, umístěné v OC Tesco v Příbrami, při které hygienici v provozovně zjistili výskyt švábovitého hmyzu – rusa domácího (Blattella germanica), provedli dne 7. 1. 2019 zaměstnanci KHS, územního pracoviště v Příbrami, kontroly ve všech provozovnách stravovacích služeb v objektech Obchodního centra Nová Zdaboř. Protože objekty a jednotlivé prodejní jednotky spolu bezprostředně sousedí (objekty jsou stavebně propojeny otevřenou vnitřní komunikační chodbou), bylo více než pravděpodobné, že hmyz se může vyskytovat v celém komplexu obchodního centra.

 

Hygienici provedli kontroly zaměřené zejména na výskyt výše uvedeného epidemiologicky závažného hmyzu, ale i na plnění dalších povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.

 

Zkontrolovány byly provozovny, ve kterých jsou připravovány teplé a studené pokrmy, nebo ve kterých jsou prodávány dovezené cukrářské či lahůdkářské výrobky.  

 

Provedenými státními kontrolami byly v provozovnách zjištěny závady v provozní hygieně a ve skladovacích podmínkách. V jedné z provozoven byl zjištěn ojedinělý výskyt lezoucího hmyzu (rusa domácího).  S kontrolovanými osobami byla neprodleně projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace a rozhodnutím bylo nařízeno provést bezodkladnou desinsekci odbornou firmou. Za zjištěné nedostatky byl provozovatelům uložen finanční postih.

 

Majitelé objektů byli písemně upozorněni na nutnost provádět aplikaci insekticidů vzájemně koordinovaně, ve všech objektech nákupního centra tak, aby výsledky desinsekčních opatření byly co možná nejúčinnější.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 10. 1. 2019