Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 12.7.

V současné době jsou již ve Středočeském kraji zprovozněna všechna přírodní koupaliště. Kontrola kvality vod v koupacích oblastech a ve většině přírodních koupališť byla provedena minulý týden, v tomto týdnu byly vzorky odebrány pouze na několika menších lokalitách.

 

Rozbory odebraných vzorků potvrdily na většině sledovaných koupališť výbornou kvalitu vody. A to i přesto, že v průběhu června a i v prvním týdnu prázdnin panovalo výjimečně teplé a slunečné počasí. Výrazně teplé a slunečné dny jsou většinou spouštěčem pro růst fytoplanktonu, což se pak projeví i na zhoršené kvalitě vody. Letošní sezóna se zatím vyvíjí příznivě.

 

Mírně zhoršenou vodu v přírodních nádržích a koupalištích jsme zaznamenali pouze na několika málo lokalitách, kde došlo právě k rozvoji fytoplanktonu a voda má sníženou průhlednost. Podstatnou část fytoplanktonu tvoří řasy, obsahy sinic jsou zatím zanedbatelné.

 

Konkrétně se jedná o jezero Ostrá na Nymbursku, rybníky Jureček a Vyžlovka v oblasti Praha – východ, Nový rybník v Příbrami a Pilský rybník u městečka Sedlec-Prčice.

 

Zvýšený obsah sinic byl zjištěn pouze na dvou přírodních koupalištích Středočeského kraje,  Tyršově koupališti v Rakovníku a na koupališti Bakov na Mladoboleslavsku. Zde je kvalita vod hodnocena stupněm tři. Koupání za současného stavu neznamená pro zdravého člověka žádné zdravotní problémy. Rizikové skupině osob, zahrnující např. malé děti, těhotné ženy, či vnímavější jedince, doporučuji se po koupání osprchovat.

 

Další kolo kontrol ve většině sledovaných koupacích oblastech a koupalištích ve volné přírodě proběhne začátkem příštího týdne, aktuální výsledky pro veřejnost budou k dispozici na webových stránkách naší hygienické stanice (www.khsstc.cz)..

 

 

12.07.2019

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. odd. HOK ÚP Příbram