Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 11. 8.2017

V tomto týdnu byla provedena kontrola kvality vod v lokalitách, na kterých byla voda podle posledních analýz odebraných vzorků zhodnocena stupněm 3 a 4.

 

Jednalo je o tři koupací oblasti na přehradní nádrži Slapy, konkrétně Županovice a Stará Živohošť v okrese Příbram, Nová Živohošť na území okresu Benešov a dále písník Bakov na Mladoboleslavsku.

 

Mimo tyto lokality byly provedeny kontroly i na některých menších přírodních koupalištích, Jince a Obecnice na Příbramsku, Ostrá a Poděbrady na Nymbursku, nebo Dobrovice a Klášter Hradiště v okrese Mladá Boleslav.

 

Na těchto menších lokalitách byla ověřena kvalita vody většinou na výborné úrovni, případně s mírně zhoršenými vlastnostmi v případě jezera Poděbrady. Výjimkou je jezero Ostrá, kde se objevil zvýšený nárůst fytoplanktonu a voda je zhodnocena stupněm 3.

 

Situace na kontrolovaných významných koupacích oblastech je bohužel horší.

 

Na lokalitách Stará i Nová Živohošť byl potvrzen zvýšený obsah sinic a kvalita vody zůstává na stupni 3, v koupací oblasti Županovice na Příbramsku a Bakov na Mladoboleslavsku je voda vzhledem k vysokým obsahům sinic a chlorofylu stále na stupni 4 tzn. nevhodná ke koupání.

 

Voda obsahující zvýšený obsah sinic, která je klasifikována stupněm 3, ještě neznamená významná omezení koupajících se osob, doporučujeme však po koupání se osprchovat na sociálních zařízeních, která jsou na sledovaných lokalitách návštěvníkům k dispozici.

 

Horší je to v případě, že voda obsahuje takové množství sinic, že je označena stupněm 4. V současné době se jedná o písník Bakov na Mladoboleslavsku a koupací oblast Županovice na přehradní nádrži Slapy v okrese Příbram.

 

Na uvedených lokalitách koupání rozhodně nedoporučuji, hlavně osobám se sníženou imunitou, oslabeným jedincům, malým dětem či těhotným ženám. Vysoké obsahy sinic mohou u této skupiny osob způsobit např. kožní vyrážky, zánět očních spojivek, nebo v případě polknutí většího množství vody s vysokým obsahem sinic i žaludeční problémy – to platí především pro malé děti.

 

Další odběry, stanovené monitorovacím kalendářem, budou ve většině sledovaných koupacích oblastích a přírodních koupalištích provedeny příští týden.

 

Přeháňky v posledních dnech a mírné snížení teploty by mohly výše uvedený stav zlepšit, to však prokážou až nové rozbory.

 

Aktuální stav kvality vody na všech přírodních koupalištích a koupacích oblastech ve Středočeském kraji je uveden na webových stránkách naší hygienické stanice www.khsstc.cz pod odkazem koupaliště a je pravidelně podle doručených výsledků kontrol každý týden aktualizován.

 

Ke krátkému zhodnocení současného stavu kvality vod v přírodních koupalištích a koupacích oblastech ve Středočeském kraji přikládáme pohled na méně známé přírodní koupaliště Chrustenice v okrese Beroun a obrázek vodní hladiny s vyšším obsahem sinic v koupací oblasti Nová Živohošť na Benešovsku.

 

 

 

11. 8. 2017

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ú.p. Příbram