Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 17. 7.

Červenec překročil do své druhé poloviny a období letních dovolených a prázdnin je v plném proudu. Oproti předchozím letům se zatím nedostavily výrazné letní teploty, které by přímo vybízely ke koupání, na druhou stranu chladnější počasí sice není pro koupání přímo ideální, ale přispívá k udržení dobré kvality voda v rybnících a nádržích.

 

Začátkem tohoto týdne proběhla na většině kontrolovaných a sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích pravidelná kontrola spojená s odběrem vod.

 

Již při vlastních odběrech bylo vizuálním hodnocením patrné, že voda na většině lokalit má dobrou kvalitu, což bylo potvrzeno i analýzou odebraných vzorků.

 

Situace je především výborná na nejvýznamnějších hojně navštěvovaných oblastech, koncentrovaných na březích vodních nádrží Orlík a Slapy, průhlednost vody dosahuje i více jak 3 m a obsah fytoplanktonu, konkrétně sinic, je zatím nízký.

 

Kvalita vod je na podstatné části sledovaných přírodních koupališť a koupacích oblastech hodnocena stupněm 1, pouze na několika lokalitách bylo potvrzeno zvýšené množství fytoplanktonu, ojediněle došlo i rozvoji sinic.

 

V některých nádržích, kde již při odběrech byla patrná snížená průhlednost, byl laboratorními rozbory odebraných vzorků analyzován vyšší obsah chlorofylu, který pochopitelně snižuje průhlednost vody a hodnocení kvality je na úrovni 2 stupně.

 

Tento stav se konkrétně týká přírodního koupaliště Vyžlovka, rybníku Jureček a Proboštských jezer v oblasti Praha – východ, jezera Poděbrady a jezera Ostrá na Nymbursku a přírodního koupaliště Bakov v okrese Mladá Boleslav.

 

Fytoplankton tvoří převážně řasy, sinice nejsou dominantní a koupání na těchto lokalitách není nijak omezeno.

 

Trochu jiný stav byl opakovaně ověřen na Tyršově koupališti v Rakovníku a nově i v písníku Hradištko v okrese Kolín.

 

Na obou uvedených lokalitách byl rozbory vzorků potvrzen zvýšený obsah sinic a kvalita vody byla klasifikována stupněm 3.

 

Podotýkám, že koupání za současného stavu neznamená pro zdravého člověka žádná rizika. U některých vnímavých jedinců by se však mohly při vodní rekreaci vyskytnout zdravotní problémy a proto doporučuji se po každém koupání osprchovat.

 

Aktuální výsledky s hodnocením jednotlivých lokalit jsou mimo tuto krátkou zprávu uvedeny na těchto webových stránkách pod odkazem „koupaliště“, kde jsou k dispozici stručné popisy jednotlivých lokalit vč. obrázku a vývoje kvality vody jak v letošní sezóně, tak i v sezónách minulých.

 

Pro navození příjemné letní pohody, přímo vyzývající k provozování vodních radovánek, přidáváme dva obrázky méně známých lokalit, zachycující krásné koupaliště ve volné přírodě v Chrustenicích na Berounsku a další v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku.

 

 

 

 

17.07.2020  Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ú.p. Příbram