Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 3. 7.

Rok se překulil do své druhé poloviny a začaly tak očekávané prázdniny a doba letní dovolené. Opět přichází tak dlouho očekávané období, kdy by lidé alespoň načas měli zapomenout na své starosti, děti na své povinnosti a plně se věnovat odpočinku. No a kde jinde co nejlépe relaxovat, nežli v přírodě, nejlépe na břehu řeky nebo hezkého rybníka s čistou vodou.

 

Začátkem tohoto týdne proběhla na většině kontrolovaných a sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích pravidelná kontrola spojená s odběrem vod. Již při vlastních odběrech byla vizuálním hodnocením ověřena dobrá kvalita vody, která byla potvrzena provedenými rozbory.

 

Na přehradní nádrži Orlík došlo oproti výsledkům před 14 dny ke zvýšení obsahu chlorofylu a tím pádem se i mírně zhoršila průhlednost, která se pohybuje v rozmezí od 3 do 2,5 m. Voda má však nadále dobrou kvalitu, a ve všech sledovaných profilech byla hodnocena stupněm 1. Sinice jsou, tak jako každoročně, součástí fytoplanktonu, ve vyšších počtech se zatím nevyskytují.

 

Rovněž na nádrži Slapy, která je vedle Orlíka další významnou a hojně navštěvovanou rekreačně oblastí, je kvalita vody výborná. Pouze v oblasti Županovic v okrese Příbram byl prokázán oproti posledním odběrům nárůst sinic a voda v tomto profilu byla hodnocena stupněm 2. Na všech ostatních sledovaných koupacích místech této nádrže má voda kvalitu na stupni 1.

 

Podobný stav panuje i na podstatné části ostatních sledovaných lokalit. Pokud je na některých přírodních koupalištích kvalita koupacích vod na stupni 2, jedná se pouze o mírné zhoršení, způsobené zvýšeným množstvím fytoplanktonu a s tím související sníženou průhledností. Tento stav je pro letní měsíce v koupacích oblastech a přírodních koupalištích poměrně běžný, a pokud fytoplankton neobsahuje výrazné množství sinic, je koupání v takových vodách naprosto bezproblémové.

 

Na druhém stupni jsou v současné době lokality Bakov na Mladoboleslavsku, jezero Ostrá a jezero Poděbrady v okrese Nymburk a rovněž přírodní koupaliště Vyžlovka a rybník Jureček v oblasti Praha – východ.

 

Ke zhoršení až na klasifikační stupeň 3 došlo na Tyršově koupališti v Rakovníku, kdy oproti stavu před 14 dny se v nádrži poměrně výrazně rozšířil fytoplankton, který mimo řas obsahuje i zvýšené množství sinic.

 

Podotýkám, že koupání za současného stavu neznamená pro zdravého člověka žádná rizika. U některých vnímavých jedinců by se však mohly při vodní rekreaci vyskytnout zdravotní problémy a pro doporučujeme se po koupání osprchovat.

 

Aktuální výsledky s hodnocením jednotlivých lokalit jsou mimo tuto krátkou zprávu uvedeny na těchto webových stránkách pod bannerem „Koupací vody“, kde jsou k dispozici stručné popisy jednotlivých lokalit vč. obrázku a vývoje kvality vody jak v letošní sezóně, tak i v sezónách minulých.

 

Pro navození příjemné letní pohody, přímo vyzývající k provozování vodních radovánek, přidáváme dva obrázky, zachycující pohled na významnou koupací oblast Středočeského kraje, vodní nádrž Orlík u kempu Lavičky a písník Hradištko, který se nachází ve východní části kraje v okrese Kolín.

 

 

 

 

03.07.2020                   

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ú.p. Příbram