Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 31. 7. 2020

V tomto týdnu bylo provedeno další kolo kontrol kvality vod v přírodních koupalištích a koupacích oblastech, které prověřilo kvalitu vody na všech významných sledovaných lokalitách. 

 

Prázdniny se pomalu, ale jistě dostávají do své druhé poloviny, a díky teplému a slunečnému počasí v posledních dnech, je čas strávený v blízkosti vodní hladiny a navíc v krásné přírodě to nejlepší co můžeme udělat.

 

Takové teplé počasí je zcela optimální pro koupací aktivity, méně příznivé však je pro vývoj kvality vody. To se potvrdilo i při posledním vzorkování přírodních koupališť, které proběhlo začátkem týdne.

 

Situace není zatím vážná, nicméně na části sledovaných lokalit došlo k poměrně významnému nárůstu fytoplanktonu, což se projevilo ve zhoršení vody.

 

Již před 14 dny se zvýšený nárůst sinic projevil na kvalitě vody v Tyršově koupališti v Rakovníku a kvalita vody v tomto přírodním koupališti byla klasifikována stupněm 3 – zhoršená kvality vody.

 

V toto týdnu je tímto stupněm hodnocena voda i na většině odebíraných profilů ve středočeské části přehradní nádrže Orlík, konkrétně Podskalí, Trhovky a Lavičky, stejná situace je i na dvou lokalitách v nádrži Slapy – Županovicích a Staré Živohošti. Vyšší obsah sinic se prokázal i v přírodním koupališti Bakov na Mladoboleslavsku.

 

Na všech výše uvedených lokalitách je voda hodnocena stupněm 3. Pro návštěvníky těchto lokalit to sice neznamená žádné omezení v koupacích aktivitách, nicméně lidem se sníženou imunitou, případně alergikům a malým děckám či těhotným ženám však doporučuji, aby se po vykoupání osprchovali.

 

Na některých dalších lokalitách došlo také k rozvoji fytoplanktonu, který je však tvořen převážně řasami a neobsahuje sinice. Zvýšeným obsahem chlorofylu, který je ve fytoplanktonu obsažen, však dochází k zelenému zákalu vody a ta má sníženou průhlednost.

Jedná se např. o lokality Hradištko v okrese Kolín, jezero Poděbrady a jezero Ostrá na Nymbursku, rovněž i přírodní koupaliště Vyžlovka, Jureček a Proboštská jezera v oblasti Prahy - východ. Koupání na těchto lokalitách je možné bez jakéhokoli omezení a žádná zdravotní rizika související s kvalitou vody nehrozí.

 

Ostatní sledované koupací oblasti a přírodní koupaliště mají vodu výbornou, hodnocenou stupněm 1.

 

Příští týden budou provedeny opakované kontroly na všech lokalitách, kde je voda klasifikována stupněm 3 a o aktuálním stavu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek naší hygienické stanice www.khsstc.cz pod odkazem koupaliště.

 

Ke krátkému zhodnocení současného stavu kvality vod v přírodních koupalištích a koupacích oblastech ve Středočeském kraji přikládám pohled na travnatou pláž u koupací oblasti Popelíky na přehradním jezeře Orlík a krásné lokální koupaliště ve volné přírodě Všejany na Mladoboleslavsku.

 

 

 

31.07.2020,   zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. odd. HOK ÚP Příbram