Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 4. 7. 2019

Konečně začaly tolik očekávané prázdniny a doba letní dovolené. Nadchází tak dlouho očekávané období, spojené s různými volnočasovými aktivitami, především vodními sporty a vodními radovánkami a příjemné počasí přímo vybízí k vodním radovánkám v přírodních koupalištích i umělých bazénech.

 

Začátkem tohoto týdne proběhla na většině kontrolovaných a sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích pravidelná kontrola spojená s odběrem vod.

 

Již při vizuálním hodnocení přímo při vlastních odběrech bylo patrné, že voda na většině lokalit má dobrou kvalitu, což bylo potvrzeno i analýzou odebraných vzorků.

 

Na přehradní nádrži Orlík došlo oproti výsledkům před 14 dny ke zvýšení obsahu chlorofylu a tím pádem se i mírně zhoršila průhlednost, voda má však nadále dobrou kvalitu a ve všech sledovaných profilech byla hodnocena stupněm 1. Sinice jsou, tak jako každoročně, součástí fytoplanktonu, ve vyšších počtech se zatím nevyskytují.

 

Rovněž na nádrži Slapy, která je vedle Orlíka další významnou a hojně navštěvovanou rekreační oblastí, je kvalita vody výborná a na všech sledovaných místech je hodnocena stupněm 1. Věřme, že současný charakter počasí tento příznivý vývoj udrží co nejdéle.   

 

Podobný stav panuje i na podstatné části ostatních sledovaných lokalit. Pokud je na některých přírodních koupalištích kvalita koupacích vod na stupni 2, jedná se pouze o mírné zhoršení, způsobené, jak již bylo výše uvedeno, sníženou průhledností vlivem nárůstu fytoplanktonu. Jedná se např. o lokalitu Vyžlovka a Jureček v oblasti Praha – východ, jezero Ostrá na Nymbursku, nebo Nový rybník a Pilský rybník v okrese Příbram. Tento stav je pro letní měsíce v koupacích oblastech a přírodních koupalištích poměrně běžný, a pokud fytoplankton neobsahuje výrazné množství sinic, je koupání v takových vodách naprosto bezproblémové.

 

Příznivý trend, který panuje na všech sledovaných lokalitách napříč Středočeským krajem, trochu kazí vývoj na písníku Bakov v okrese Mladá Boleslav. Obsah sinic i chlorofylu se oproti poslední kontrole zvýšil a voda byla klasifikována stupněm 3 – zhoršená jakost vody. Nicméně oproti předchozím sezónám ani zde není situace nijak kritická. Na koupališti v Bakově se tento stav projevuje poměrně pravidelně v každé sezóně. Podotýkáme, že koupání za současného stavu neznamená pro zdravého člověka žádná rizika. U některých vnímavých jedinců by se však mohly při vodní rekreaci vyskytnout zdravotní problémy a proto doporučuji se po koupání osprchovat.

 

Mimo lokalitu Želízy na Mělnicku a Tyršovo koupaliště v Rakovníku jsou ve Středočeském kraji v současné době v provozu veškerá sledovaná koupaliště. Podle dostupných informací budou během začátku července zprovozněny i tyto dvě lokality. 

 

Aktuální výsledky s hodnocením jednotlivých lokalit jsou mimo tuto krátkou zprávu uvedeny na těchto webových stránkách pod odkazem „koupaliště“, kde jsou k dispozici stručné popisy jednotlivých lokalit vč. obrázku a vývoje kvality vody jak v letošní sezóně, tak i v sezónách minulých.

 

Pro navození příjemné letní pohody, přímo vyzývající k provozování vodních radovánek, přidávám dva obrázky ze dvou nejnavštěvovanějších oblastí Středočeského kraje, vodní nádrže Orlík – lokality Trhovky, a vodní nádrže Slapy, konkrétně jde o oblast Staré Živohoště, obě na Příbramsku.

 

 

 

 

04.07.2019

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. odd. HOK ÚP Příbram