Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 7. 6.

Tento týden proběhla již druhá plánovaná kontrola koupališť ve volné přírodě, spojená s odběrem vzorků koupacích vod na jednotlivých sledovaných lokalitách.

 

Již při vlastních kontrolách přímo při odběrech bylo patrné, že vody neobsahují větší množství fytoplanktonu, který by se negativně projevil v průhlednosti. Průhlednost na sledovaných lokalitách dosahovala až 3 m a pozitivní vizuální hodnocení bylo potvrzeno i při dodání laboratorních rozborů, podle kterých se pak zpracovává konečné hodnocení kvality vody.

 

Podle dodaných výsledků zpracovaných z odběrů provedených začátkem týdne můžeme potvrdit, že voda na většině sledovaných koupališť a koupacích oblastech ve volné přírodě má výbornou kvalitu.

 

Přestože začátkem června došlo k výrazné změně počasí a dosud poměrně chladné období letošního května přešlo jak mávnutím kouzelného proutku do výrazně teplých a slunečných dní, kvalita vody se nezměnila.

 

Na některých lokalitách se již objevily sinice, jejich počty jsou však zanedbatelné a na kvalitě vody se tento fakt nijak zásadně neprojevil. Vzhledem k extrémně teplému a slunečnému počasí je rozvoj fytoplanktonu vč. sinic přirozený. Nicméně na všech monitorovaných lokalitách včetně hlavních rekreačních oblastí ve Středočeském kraji  - přehradních nádržích Orlík a Slapy, je kvalita vody výborná a je hodnocena stupněm 1 – voda vhodná ke koupání. Ba i v takové lokalitě jakou je Bakov nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav, kde rozvoj sinic je typický již v počátcích sezóny, je voda výborná, klasifikována 1.

 

Stupněm 2, znamenajícím mírné zhoršení smyslově postižitelných vlastností vody, byly hodnoceny vody na Proboštských jezerech v regionu Prahy – východ, v Pilském rybníku u rekreačního střediska Monínec na Sedlecko-Prčicku, a v jezeru Ostrá na Nymbursku. Příčinou takového hodnocení je zvýšený obsah chlorofylu, způsobený zvýšeným množstvím fytoplanktonu. Voda má většinou sníženou průhlednost, pro koupající se osoby však žádné zdravotní riziko nepředstavuje.

 

Na malých místních koupalištích s vlastním provozovatelem, která se nachází hlavně na Mladoboleslavsku a Příbramsku, dosud sezóna zahájena nebyla. Vzhledem ke stabilnímu teplému počasí je to otázka několika dnů.

 

Pochopitelně tak, jako informujeme veřejnost o kvalitě koupacích vod ve významných sledovaných rekreačních oblastech, budeme uvádět jako v sezónách předešlých i hodnocení na místních přírodních koupalištích, kde vzorkování zajišťují sami provozovatelé prostřednictvím akreditovaných laboratoří.

 

Věřme, že současný letní charakter počasí nebude mít zásadní vliv na kvalitu vody a ta si udrží stávající dobrou kvalitu. Takže ti, co preferují koupání ve volné přírodě, ať již dále neváhají a s chutí se vrhnou do víru vodních radovánek!

 

Aktuální hodnocení je k dispozici na webových stránkách naší hygienické stanice, www.khsstc.cz  pod odkazem koupaliště. Další kontroly proběhnou podle monitorovacího kalendáře v první polovině června.

 

V příloze máte možnost aktuálního stavu na dvou koupacích místech přehradní nádrže Slapy v okrese Příbram, konkrétně molo v koupací oblasti Stará Živohošť přímo při práci odběrové skupiny a pláž na koupacím místě Županovice.

 

 

 

 

07.06.2019

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. odd. HOK ú.p. Příbram