Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 7. 8. 2020

V týdnu od 31.7.2020 do 7.8.2020 byly provedeny pouze kontrolní odběry v lokalitách, ve kterých v minulém týdnu došlo ke zhoršení jakosti  vody – šlo o koupací místa na Slapské  a  Orlické přehradě. Podle rozborů vody došlo ke zlepšení jakosti vody, a ta je hodnocena stupněm 2 – mírně zhoršená jakost v důsledky zbarvení vody. Na zlepšení kvality vody se velkou měrou podílela změna počasí počátkem tohoto týdne.

 

Zhoršená kvalita vody přetrvává zatím pouze na písníku v Bakově nad Jizerou a v Tyršově koupališti v Rakovníku.

 

Další rozbory vody budou provedeny počátkem příštího týdne.

 

 

MUDr. Libuše Polanská

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální