Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 9. 8.

Prázdniny se dostaly do své druhé poloviny. Ve Středočeském kraji jsou zprovozněna všechna sledovaná a kontrolovaná přírodní koupaliště, z nichž již některá vykazují zhoršenou kvalitu vody ke koupání.

 

Kontrola jakosti vody ke koupání ve 32. týdnu byla proto zaměřena na lokality, které byly na základě posledních výsledků hodnoceny stupněm 3.

 

Výrazně teplé počasí na přelomu obou prázdninových letních měsíců začalo v některých přírodních koupalištích ovlivňovat jakost vody ke koupání. Zhoršená kvalita se projevila výrazným nárůstem nejen fytoplanktonu, ale i sinic a s tím i spojenou snižující se průhlednost vody, zejména pak u mělkých nádrží.

 

Zhoršenou kvalitu vody ke koupání má jezero Ostrá a jezero Poděbrady na Nymbursku, Nový rybník v Příbrami a Pilský rybník u městečka Sedlec-Prčice, trvá i na koupališti Písník Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku.

 

Kvalita vod je u těchto koupališť hodnocena stupněm tři. Koupání za současného stavu neznamená pro zdravého člověka žádné zdravotní problémy. Rizikové skupině osob, tedy např. malým dětem, těhotným ženám či vnímavějším jedincům doporučujeme se po koupání osprchovat.

 

Na většině sledovaných lokalit je kvalita hodnocených vod na stupni 1, pouze na několika přírodních koupalištích jsme zaznamenali mírně zhoršenou vodu. Jedná se o rybníky Jureček, Vyžlovka a Proboštská jezera v oblasti Praha – východ a Tyršovo koupaliště na Rakovnicku. Mírně zhoršenou kvalitu má i koupaliště SR Kymevo Hrachov na Příbramsku.

 

Právě na těchto lokalitách došlo k rozvoji fytoplanktonu a voda má sníženou průhlednost. Podstatnou část fytoplanktonu tvoří řasy, obsahy sinic jsou zatím nízké.

 

Další kontroly ve všech sledovaných koupacích oblastech a koupalištích ve volné přírodě proběhne začátkem 33. týdne, aktuální výsledky pro veřejnost budou k dispozici webových stránkách naší hygienické stanice (www.khsstc.cz) pod odkazem „koupaliště“.

 

09.08.2019        

Zpracovala: Marta Nováková