Letecká aplikace přípravků na ochranu rostlin

V následujícím příspěvku naleznete základní informace k podání žádosti o stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k plánům leteckých aplikací přípravků na ochranu rostlin. V přiloženém exelovém souboru je  formulář žádosti.

Zpracovala: Ing. Olga Hesslerová

Zpracováno dne 19.05.2015