Limity hluku podle uvedeného nařízení vlády se nevztahují dále na:

a) hluk z užívání bytu,

b) hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí,

c) akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského života, zdraví a majetku.