Melouny - doporučení pro správnou manipulaci a skladování

V přiloženém článku jsou uvedena doporučení pro správnou manipulaci i skladování melounů, jejichž dodržování pomůže předejít zdravotním potížím po konzumaci těchto sladkých plodů.

Zpracovali: Ing. Josef Hrdina, MBA; MVDr. Ing. Pavlína Fuchsová

Zpracováno dne: 09. 06. 2014