Metodické doporučení pro poranění ostrými předměty ve zdravotnictví

Dokument vytvořený Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP), Českou asociací sester, Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZS), Asociací poskytovatelů sociálních služeb, z.s. (APSS) a Odborovým svaz zdravotnictví a sociální péče (OSZaSP) řeší problematiku poranění ostrými předměty ve zdravotnictví. Tato poranění nelze brát na lehkou váhu, jelikož se pracovníci mohou nakazit patogeny přenášenými krví a jinými tělními tekutinami, například viry, bakteriemi, houbami a dalšími mikroorganismy. Mezi nejběžnější rizika patří virus lidské imunodeficience (HIV), hepatitida B (HBV) a hepatitida C (HCV), v úvahu je však nutno brát také další onemocnění.


 

Přílohy