Metodický návod MZ ČR pro měření a hodnocení hluku a vibrací

Dne 26.7.2013 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Věstník č. 4/2013, který mimo jiné obsahuje „Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb“. Ministerstvo zdravotnictví vydalo tento návod podle § 80 odst.1, písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ke sjednocení postupu při měření a hodnocení hluku a vibrací. V návodu jsou uvedeny metody měření a hodnocení hluku a vibrací s odkazy na harmonizované české normy. Celé znění Věstníku je uvedeno v příloze tohoto sdělení.

Zpracovala: MUDr. Michaela Krchová
Zpracováno dne: 06.08.2013

 

Přílohy