Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2018

Krajská hygienická stanice  uveřejňuje návrh opatření obecní povahy, kterým se stanoví monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2018, udává termín veřejného projednání návrhu a výzvu k uplatnění připomínek. MUDr. Libuše Polanská, vedoucí odboru hygieny obecné a komunální, dne 9.4.2018


 

Přílohy