Na Dni záchranářů v Kolíně opět nechyběla ani Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Jako každý rok, i letos Den vítězství nejen obyvatelé Kolína oslavovali po svém, a to velkou přehlídkou integrovaného záchranného systému doplněnou bohatým kulturním programem. Letos se zaplnilo náměstí a Kmochův ostrov již po 23. A co je vlastně smyslem Dnu záchranářů? Jedná se o setkání všech záchranných složek s veřejností - záchranářů, hasičů, policistů, armády a je oslavou jejich práce, kterou všichni potřebujeme a vážíme si jí.

 

 

 

 

Ani stánek Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS), která je ostatní složkou integrovaného záchranného systému, nebyl letos vynechán. Každoročně v našem stánku probíhalo měření krevního tlaku, skrytého tuku, množství kosterní svaloviny nebo BMI doplněného o edukaci zdravého životního stylu a na své si přišly také děti, pro které byl připravený program a soutěže o drobné ceny.

 

 

 

 

 

Stánek KHS letos navštívilo celkem 81 osob s absolutní převahou žen (62).

 

 

Všem, kteří se u nás zastavili, moc děkujeme a poděkování patří také pořadatelům této krásné akce, které je KHS již neodmyslitelnou součástí.

 

 

 

 

Poděkování patří také našim kolegyním, které se Dne záchranářů zúčastnily a stánek pro veřejnost zajistily.

 

 

V Praze 13. 5. 2019

 

 

 

Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka a referentka pro zdravotní politiku

 

 

 

 

 

Zdroje:

http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/064591-den-zachranaru.html