Návrh OOP - monitorovací kalendář pro koupací sezonu 2021

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví monitorovací kalendár pro koupací sezónu v roce 2021, stanovení termínu veřejného projednání návrhu a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.


 

Přílohy