Návrh OOP monitorovací kalendář

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2017, stanovení termínu veřejného projednávání návrhu a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální, dne 7.4.2017.


 

Přílohy