Nebezpečný výrobek - MELAMINE WARE NO. 8510 (melaminový talíř)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Zora Šíchová, asistentka ředitelky KHS, dne 13.4.2017.