Nedostatky zjištěné při kontrole provozovny Bistro Kravín ve Veltrusech byly odstraněny

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedla v rámci běžného hygienického dozoru kontrolu v provozovně Bistro Kravín, umístěnou v areálu Zámku Veltrusy na adrese Ostrov 813, 277 46 Veltrusy, kterou provozuje Ing. Václav Kohout, sídlo: Křivousy 6, 277 45  Vojkovice, IČO:18584985. Jedná se o provozovnu, která připravuje hotová a minutková jídla.

 

V době kontroly byly zjištěny nedostatky v provozní hygieně, které svědčily o tom, že úklid v zázemí provozovny nebyl prováděn řádně a s dostatečnou frekvencí. Jednalo se o prostor zápultí, obsahující výdejní část a umývárnu nádobí, prostory kuchyně, skladu, úklidové místnosti, přístupové chodby a personálního hygienického zařízení. Povrchy podlah zejména na hůře přístupných místech pod, za a v okolí zařizovacích předmětů a technologického vybavení byly znečištěny zašlou nečistotou, prachem, mastnotou a zbytky surovin. Vnější povrchy zařizovacích předmětů byly místy znečištěny zašlou nečistotou, jednalo se převážně o podstavce pracovních stolů a inventáře. Povrchy chladicích a mrazicích zařízení byly uvnitř i vně znečištěny zbytky surovin a vykazovaly silnější vrstvu námrazy. V prostoru kuchyně se vyskytoval volně poletující hmyz (mouchy). Okna ani trvale otevřené dveře vedoucí z venkovního prostoru do zázemí provozovny nebyly opatřeny sítěmi proti vnikání hmyzu.

 

Kontrolou záručních lhůt byly zjištěny potraviny s prošlým datem použitelnosti. Dále byly na provozovně skladovány polotovary vlastní výroby bez povinného značení, které byly určeny k přípravě pokrmů a potraviny identifikované povinnou osobou jako organický odpad (zbytky pokrmů z víkendových dnů). 

 

Vzhledem k výše uvedenému zjištění vydali hygienici příkazy k provedení řádného úklidu a následné sanitace provozních prostor a k vyřazení z použití ve stravovací službě všech potravin s prošlým datem spotřeby, polotovarů bez řádného označení a zbytků pokrmů z předchozích provozních dní.

 

Dne 21.08.2019 byla v daném zařízení provedena opakovaná kontrola, při níž bylo zjištěno, že vydaná opatření byla v plném rozsahu respektována. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

 

Zpracováno: 9. 9. 2019