Nedostatky zjištěné při kontrole provozovny Pizzeria Fresco, Mělník byly odstraněny

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla kontrolu v provozovně Pizzeria Fresco, umístěné na adrese 5. května 141, 276 01 Mělník, kterou provozuje společnost Värt hem s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1693/57, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO 04063716. Jedná se o provozovnu, která nabízí pizzy vlastní výroby.

 

Při provádění běžné hygienické kontroly dne 24.10.2019 bylo shledáno, že provozovna není udržována v čistotě a dobrém stavu. V zázemí provozovny byly zjištěny znečištěné podlahy a stěny v hůře přístupných místech. Povrchy zařizovacích předmětů byly znečištěny zašlou nečistotou a úkapy. Jednalo se převážně o police, topné těleso pod oknem a robot na těsto. Povrchy pracovního stolu i police v úseku přípravny těsta byly poškozené, hrany byly odřené. V navazujícím skladu byly společně uloženy originálně balené potraviny a technologie /výrobník zmrzliny/ v těsné návaznosti s předměty nesouvisející s provozem /např. jízdní kolo, pneumatiky, motorka/. Dále zde byl zavěšen zaprášený látkový závěs, za kterým se nacházel nahromaděný odpad z předchozích dní. Jednalo se z části o volně odložený odpad /kartonové a papírové obaly od pizz/ a odpad částečně uložený v igelitových pytlích. Pytle byly místy potrhané a jejich obsah znečišťoval podlahu.

 

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním vydala KHS příkaz k provedení sanitace. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Dne 14.11.2019 byla v daném zařízení provedena opakovaná kontrola, kdy zaměstnanci KHS ověřili, že vydané opatření bylo splněno a provozovna byla uklizena.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 28.11.2019