Nedostatky zjištěné při kontrole Restaurace Pod Hvězdičkami v Braškově – Valdeku byly odstraněny

Dne 21.2.2019 provedli hygienici kontrolu v Restauraci Pod Hvězdičkami v Braškově – Valdeku, provozovatelka paní Miloslava Karlíková, IČO: 71749411.

 

Jedná se o vyvařující provozovnu. Podávají se zde hotové pokrmy, výrobky studené kuchyně a jsou poskytovány nápoje teplé, studené, rozlévané a čepované. Dále je prováděn prodej originálně balených pochutin.

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně nebyla dostatečně udržována provozní čistota. V kuchyni pod technologickým vybavením a v hůře přístupných místech, byla na podlaze zašlá mastná špína, prach a zbytky surovin;  povrchy technologických zařízení byly znečištěné mastnou špínou, z digestoře nad varnou stoličkou visely pavučiny, úložné prostory měly znečištěný povrch. Strop ve skladu za kuchyní, kde byly skladovány balené nápoje, byl pokryt plísní. Zjištěný stav vypovídal o tom, že nebyl prováděn pravidelný řádný úklid. Kontrolou bylo zjištěno, že provozovna není udržována v čistotě a v dobrém stavu.

 

Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo nařízeno provedení sanitace prostor kuchyně a skladu. 

 

Provozovatelka zařízení projevila účinnou součinnost a ihned zahájila potřebná nápravná opatření. Opakovanou kontrolou bylo na místě ověřeno, že nařízené opatření bylo splněno a provozovna byla uklizena. Dále byla odstraněna plíseň ze stropu ve skladu nápojů  a sklad byl vymalován.

 

Za zjištěné závady byla provozovatelce uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 14. 3. 2019