Nedostatky zjištěné v provozovně ARMA – letiště Chotusice byly odstraněny

Dne 5. 9. 2017 provedli Středočeští hygienici z územního pracoviště Kutná Hora na základě podnětu kontrolu provozovny ARMA s prodejem občerstvení, která je umístěna v areálu letiště Chotusice – budova č.p. 429, 285 76 Chotusice. Kontrolovaná osoba Audit CI, spol. s.r.o., nám. Pod Branou č.p. 455/8, 460 01 Liberec – Liberec IV-Perštýn, IČO 27280659.

 

Jedná se o provozovnu typu kantýna s prodejem občerstvení a možností konzumace na místě.  V nabídce jsou balené potraviny, krájená uzenina, lahůdkářské výrobky, zákusky, ohřívaná uzenina, ohřívané kuřecí a vepřové řízky, karbanátky a teplé nápoje.  

 

Nedostatky zde zjištěné se týkaly provozní hygieny, manipulace s odpadem a skladování potravin s prošlým datem použitelnosti.

 

V době kontroly byly silně znečištěny povrchy podlah jak v odbytovém prostoru, tak i v provozním zázemí provozovny (manipulační chodba, sklady), a to zejména v hůře přístupných místech (pod pracovními stoly, technologickým vybavením, v okolí uskladněných potravin). Zjištěna byla zašlá špína s vrstvou prachu a rovněž velké množství uhynulých much, pavouků a dalšího drobného hmyzu. Stejným způsobem byly znečištěny i vnitřní parapety oken v odbytové části u úseku mytí nádobí a ve skladu potravin. V chladicí vitríně u obslužného úseku byly nabízeny k prodeji chlebíčky s prošlým datem použitelnosti a jemné párky se zjevnými smyslovými změnami (na povrchu silně oslizlé, zápach počínajícího kažení). Jako odpadové nádoby byly používány papírové krabice, umístěné v zápultí obslužného úseku, v době kontroly byly zcela naplněny odpadem z provozovny. Žádné umyvadlo určené k mytí rukou nebylo vybaveno prostředky na mytí a hygienické osušení rukou.

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo přistoupeno k uložení nezbytných opatření spočívajících v nařízení sanitace a vyřazení z použití ve stravovací službě prošlých a smyslově změněných potravin.

 

Opakovanou kontrolou provedenou hygieniky v provozovně dne 12. 9. 2017 bylo ověřeno splnění nařízených opatření. Kontrolovaná osoba projevila součinnost a nařízená opatření prokazatelně splnila.

 

Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU    

Zpracováno dne 10. 10. 2017