Nedostatky zjištěné ve stánku s občerstvením „MOLO“ v tábořišti na Nové Živohošti byly odstraněny

Dne 26. července 2017 provedli středočeští hygienici kontrolu stánku s občerstvením MOLO v tábořišti na Nové Živohošti, provozovatel zařízení: Jan Plaček, IČ 71049452.

 

Provedenou kontrolou bylo hygieniky na místě zjištěno, že vybavení stánku zcela neodpovídá požadavkům na charakter zde připravovaných pokrmů. Na provozovně jsou nabízeny palačinky z čerstvých vajec, bramboráky z neloupaných brambor, „volské voči“, grilované brambory, panini, klobásy, pizza, hermelín atp.  Veškerá příprava pokrmů probíhala na jediné, zcela zaplněné pracovní ploše a nebylo tak zajištěno dodržování správné výrobní a hygienické praxe.

 

V provozovně nebyly žádným způsobem splněny požadavky na vybavení a manipulaci s vejci, a také zde byly připravovány soukromé pokrmy zaměstnanců. Navíc bylo na provozovně umyvadlo na mytí rukou zcela zaplněno pracovními pomůckami a nebylo tedy možné provádět pravidelnou hygienu rukou zaměstnanců, ačkoli se jedná o základní předpoklad v prevenci nákaz. Pro ostatní zde skladované potraviny jako např. neloupaná cibule, česnek, brambory, kořenová zelenina, ovoce a bylinky nebylo zajištěno odpovídajícím způsobem mytí těchto potravin ve vyčleněném zařízení.

 

Odpady ve stánku byly shromažďovány na zemi ve znečištěné papírové krabici a mikrotenové tašce v bezprostřední blízkosti předmětů určených k přímému styku s potravinami (jednorázové talířky určené k výdeji pokrmů a formičky do toustovače).

 

Pro spotřebitele nebylo zajištěno žádným způsobem poskytnutí informace o výskytu možných alergenů a látek způsobujících nesnášenlivost v nabízených nápojích a pokrmech.

 

Na základě zjištěných nedostatků bylo provozovateli nařízeno omezení činnosti v rozsahu výroba a příprava studených a teplých pokrmů a jejich uvádění do oběhu.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 28. 7. 2017 bylo zjištěno, že provozovatel zajistil doplnění nezbytného technologického vybavení a nabízený sortiment přizpůsobil vybavení provozovny.

 

Za zjištěné nedostatky byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 7. 8. 2017