Nemilé překvapení v zámecké zahradě na Loučeni

Zámek Loučeň patří k významným památkám a hojně navštěvovaným místům nymburského okresu. Krásná zahrada s labyrintáriem, které je zapsané v Knize Českých rekordů, jako místo s největším počtem labyrintů a bludišť (celkem12), láká každoročně tisíce turistů, a vzhledem ke svému zaměření jsou to zejména děti.

 

Proto byli středočeští hygienici nemile překvapeni, když dne 22. 5. 2018 provedli kontrolu stánku s rychlým občerstvením, který se nachází na hlavní přístupové cestě k zámku. Provozovatelem občerstvení je obchodní společnost Loučeň, a.s., IČO: 25765728.

 

Pracovnice KHS v provozovně zjistily hrubé porušení základních hygienických předpisů, které mohlo ve svém důsledku vést k ohrožení zdraví spotřebitelů.

 

Shledány byly závažné nedostatky v dodržování zásad provozní i osobní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu. Podlaha, zejména v  hůře přístupných místech pod stoly a technologickým vybavením, byla znečištěná mastnou špínou, zbytky potravin a prachem. Stejně znečištěny byly i zařizovací předměty stánku. Povrch podlahy byl navíc na několika místech poškozený (děravé PVC) a poškozená byla i pracovní plocha sloužící pro manipulaci s potravinami, takže tyto povrchy nebylo možno udržovat v čistotě.  Ve stánku byly zjištěny také stavebně-technické závady. Nebyly zajištěny žádné podmínky pro mytí rukou a mytí provozního nádobí. Personál stánku má k dispozici pouze umyvadlo s přívodem tekoucí studené vody na fasádě sousedního objektu za stánkem.

 

Prostor za stánkem, který je částečně využíván jako zázemí pro provozovnu, byl shledán ve velmi zanedbaném stavu. Veškeré povrchy byly zaprášené, s nánosy loňského listí. Značný nepořádek byl zjištěn při skladování úklidových prostředků, použitého oleje, přepravek, obalů, odpadků a vyřazeného inventáře.

 

V provozovně navíc nebyli v době kontroly spotřebitelé žádným způsobem informováni o alergenech obsažených v podávaných pokrmech.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydali hygienici na místě příkaz k okamžitému uzavření provozovny, a to do doby odstranění zjištěných závad.

 

K nápravě neutěšeného stavu provozovny došlo dne 24. 5. 2018, což bylo ověřeno opakovanou kontrolou provozovny. Provozovatel projevil účinnou součinnost a nedostatky odstranil včetně instalace dřezu s přívodem teplé a studené vody. Na podlahu stánku bylo položeno lino a pracovní stůl byl opatřen novou pracovní deskou. Vzhledem k tomu, že pominuly důvody, které vedly k uzavření stánku, by provoz občerstvení obnoven.

 

 Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 4. 6. 2018