GIS - Nemoci z povolání v roce 2011

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zveřejňuje prostřednictvím mapových výstupů z geografického informačního systému (GIS) informace o nemocech z povolání, tj. taková nemoc, která vznikla v příčinné souvislosti s prací. Mapy znázorňují jejich počty, které byly v rámci Středočeského kraje v jednotlivých regionech v roce 2011 šetřeny a které byly v roce 2011 vyhlášeny. Mapy dále znázorňují jejich rozdělení podle diagnóz a podle ekonomických odvětví.

 

MUDr. Michaela Krchová

vedoucí odboru hygiena práce

 

V Praze dne 6. 8. 2012


 


 

Přílohy