Nová krizová opatření vlády ČR účinná ode dne 16. 3. 2020

Podrobnosti viz přiložená usnesení vlády. Mgr. Tomáš Vodný, zástupce ředitelky KHS


 

Přílohy