Novela vyhlášky o očkování

Ve sbírce zákonů, částka 123, byla publikována vyhláška č. 355/2017 Sb., ze dne 17.10. 2017, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2018.

 

Hlavními změnou v povinném očkování je aplikace první dávky vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím do 18. měsíce věku dítěte a podání druhé dávky od dovršení pátého roku do dovršení šestého roku věku dítěte. U takzvané hexavakcíny, která chrání proti šesti nemocem najednou (dětské obrně, tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence B a onemocněním způsobeným Haemophillus influenzae b), budou nově lékaři aplikovat o jednu dávku očkovací látky méně.

 

Zdroj:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=355/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

 

Zpracovala: Mgr. Jindra Taterová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov