Obecná hygienická doporučení pro prevenci chřipky

 

 • Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi.

 

 • Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí.

 

 • Myjte si často a opakovaně ruce, mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění. Pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi.

 

 • Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.

 

 • Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči - snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.

 

 • Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.

 

 • Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.

 

Zvyšujte svojí individuální odolnost správnou životosprávou, zejména:

 

 • jezte pestrou stravu
 • zvyšte přísun přirozených vitamínů - ovoce, zelenina
 • otužujte se
 • dodržujte přiměřenou fyzickou aktivitu, choďte pravidelně na procházky na čerstvém vzduchu
 • často větrejte místnosti, kde pobýváte
 • dbejte na kvalitní a dostatečný spánek

 

Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním - zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále!

 

 

 

Odkaz na stránky SZÚ, kde naleznete aktuální situaci v ČR:

Současná situace ARI v ČR

 

 

Převzato z: http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-chripky-obecna-preventivni-hygienicka-opatreni