Obecná pravidla pro zacházení s potravinami a pokrmy

Uvedená pravidla a osvojení návyků pro zacházení s potravinami a pokrmy vedou k zamezení vzniku onemocnění po konzumaci potravin a pokrmů. Jedná se o základní postupy při udržování čistoty, tepelném opracování, zabránění křížové kontaminace a zchlazování nebo zmrazování potravin a pokrmů.

Zpracovali: Ing. Marie Jechová, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU

                  MUDr. Zdeněk Šmerhovským Ph.D., vedoucí odboru epidemiologie

Datum zpracování: 15. 05. 2013