Obtěžuje Vás hluk? Jak postupovat, pokud chcete podat podnět na překračování limitů hluku z provozu různých zdrojů hluku včetně hluku z provozoven služeb a hudebních produkcí?

V případě, že máte podezření, že jsou porušovány povinnosti osob provozujících zdroje hluku (v rámci podnikatelské činnosti) či  požadavky na hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby, můžete podat podnět k výkonu kontroly Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnímu pracovišti příslušnému podle místa provozu zdroje hluku či provozu služeb a místa konání hudebních produkcí. Orgán ochrany veřejného zdraví pak kontroluje povinnosti stanovené § 30 nebo §32 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a plnění limitů hluku stanovené nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.