Odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Kutná Hora

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vyhlásila dne 19. 11. 2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na volné služební místo státního zaměstnance - odborného rady (11. PT) v oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Kutná Hora. Bližší informace o podmínkách účasti ve výběrovém řízení naleznete v přiloženém sdělení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního


 

Přílohy