Odborný referent v oddělení hygieny práce pro okres Mladá Boleslav

Ředitelka KHS Stč. kraje vyhlásila dne 8. října 2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného referenta v oddělení hygieny práce pro okres Mladá Boleslav. Bližší informace naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního