Omezení přípravy zmrzliny v Cukrárně Paříž v Příbrami

Na základě anonymního podnětu spotřebitele, který se týkal zdravotních potíží po konzumaci zmrzliny, provedli dne 22. 07. 2020 středočeští hygienici kontrolu v Cukrárně Paříž v Příbrami VII, jejímž provozovatelem je společnost KORUNA PB s.r.o.  Jedná se o cukrárnu umístěnou na náměstí 17. listopadu, ve které je mimo jiné připravována i točená zmrzlina vyráběná tzv. „za studena“ (smícháním sypkých zmrzlinových směsí s vodou).

 

Součástí kontroly byl i odběr dvou vzorků zmrzliny k laboratornímu vyšetření. Z výsledku laboratorní analýzy odebraných vzorků zmrzliny vyplynulo, že jeden vzorek ve sledovaných ukazatelích nevyhověl požadavkům na zdravotní nezávadnost potravin. V provozovně byla neprodleně příkazem pozastavena výroba a prodej točené zmrzliny do doby, než bude provozovatelem doloženo, že zmrzlina ve sledovaných ukazatelích vyhovuje mikrobiologickým kritériím stanovených v platných právních předpisech.

 

Provedenou státní kontrolou byly v provozovně zjištěny závady v provozní hygieně a ve skladovacích podmínkách potravin. S kontrolovanou osobou byla neprodleně projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace.

 

Za zjištěné závady byla provozovateli cukrárny uložena finanční sankce.

 

Dne 7. 9. 2020 bylo na KHS doručeno sdělení kontrolované osoby, že výroba točené zmrzliny byla ve výše uvedené cukrárně zastavena.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 21.9.2020