Oznamovací povinnost – materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Podle § 26 odst. 5 a 6 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami povinen písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami.

 

Bližší informace naleznete zde http://www.khsstc.cz/dokumenty/nove-povinnosti-pro-vyrobce-a-dovozce-vyrobku-urcenych-pro-styk-s-potravinami-5780_5780_27_1.html

 

Prezentaci k oznamovací povinnosti pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami naleznete zde  https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Prezentace-oznamovací-povinnost-FCM-na-web.pdf

 

Formulář oznámení výroby nebo dovozu materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami naleznete zde http://www.khsstc.cz/dokumenty/oznameni-o-zahajeni--zmene-nebo-ukonceni-vyroby-nebo-dovozu-materialu-nebo-predmetu-urcenych-pro-styk-s-potravinami--5779_5779_499_1.html