Oznamovací povinnosti o nebezpečných vlastnostech chemických směsí a o detergentech

Dne 15. března 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech, jež je prováděcím předpisem § 22 odst. 6 zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon). V následujícím článku jsou uvedeny podrobné informace k této vyhlášce. 

Zpracovala: Ing. Olga Hesslerová
Zpracováno dne: 31.05.2013

 

Přílohy