„Pamlsková“ vyhláška se dočkala novely

Vyhláška č. 282/2016 Sb., vydaná ministerstvy školství a zdravotnictví k regulaci reklamy a prodeje potravin ve školách s cílem omezit nabídku méně zdravých až nezdravých potravin a nápojů a přispět tak k boji s dětskou obezitou a ke zdravému stravování, byla na základě zkušeností s její aplikací v praxi po roce svého trvání novelizována (vyhláškou č. 160/2018 Sb.). Změny platí od 1. září 2018.  Připomeňme, že omezení se týkala prodeje ve školních kantýnách (nikoliv školního stravování) ve školách s povinnou školní docházkou.

 

Co nového změna přinesla: došlo k zreálnění nutričních limitů uvedených pro konkrétní druhy potravin (pro sůl, tuky a cukry na 100 g nebo 100 ml výrobku) a tím k možnosti rozšíření sortimentu. 

 

Vyhláška díky zmírnění požadavku na maximální obsah soli nově umožňuje použití kvalitního typu šunky, rybích výrobků a sýrů a díky zvýšení limitu pro tuk také širšího sortimentu tvarohů. Limit pro sůl byl upraven rovněž pro běžné pečivo a obložené pekařské výrobky. Do obložených pekařských výrobků je možné použít i různá dochucovadla (dresinky, majonézy, kečupy a hořčice), avšak v množství, které nepřekročí celkový limit pro tuk, sůl a cukr pro tuto kategorii obložených pekařských výrobků. Tato dochucovadla se však nesmí nabízet samostatně. K mírnému zvýšení limitu pro cukr, a to ze 4 g na 100 ml na 5 g na 100 ml, došlo rovněž u nápojů.

 

Nadále platí, že do školní kantýny nepatří například cukrovinky, energetické nápoje, nápoje s kofeinem (vyjma čaje) a smažené a grilované potraviny. Preferované jsou nezpracované i zpracované ovoce a zelenina bez přídavku cukru.

 

V detailech odkazujeme na vyhlášku č. 160/2018 Sb.:

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=160/2018&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

 

 

Zpracovala: MUDr. Blanka Kučerová