Počet onemocnění na 100 tisíc obyvatel

ROKY

2004                 2005                 2006                 2007                 2008

 

2004

 

ONEMOCNĚNÍ LYMSKOU BORELIÓZOU

borelioza_2004.jpg

 

 

 

ONEMOCNĚNÍ KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDOU

encefalitida_2004.jpg

 

 

 

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ BAKTERIÁLNÍHO PŮVODU

 prujem_bakterie_2004.jpg

 

 

 

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ VIROVÉHO PŮVODU

prujem_viry_2004.JPG

 

 

 

ONEMOCNĚNÍ HEPATITIDOU A

hepatitida_A_2004.jpg

 

ONEMOCNĚNÍ TUBERKOLÓZOU

tuberkuloza_2004.jpg

2005

ONEMOCNĚNÍ LYMSKOU BORELIÓZOU

borelioza_2005.jpg

ONEMOCNĚNÍ KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDOU

encefalitida_2005.jpg

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ BAKTERIÁLNÍHO PŮVODU

prujem_bakterie_2005.jpg

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ VIROVÉHO PŮVODU

prujem_viry_2005.JPG

 

ONEMOCNĚNÍ HEPATITIDOU A

hepatitida_A_2005.jpg

 

ONEMOCNĚNÍ TUBERKOLÓZOU

tuberkuloza_2005.jpg

2006

ONEMOCNĚNÍ LYMSKOU BORELIÓZOU

borelioza_2006.jpg

ONEMOCNĚNÍ KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDOU

encefalitida_2006.jpg

 

 

 

 

 

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ BAKTERIÁLNÍHO PŮVODU

prujem_bakterie_2006.jpg

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ VIROVÉHO PŮVODU      

prujem_viry_2006.JPG

 

ONEMOCNĚNÍ HEPATITIDOU A

hepatitida_A_2006.jpg

 

ONEMOCNĚNÍ TUBERKOLÓZOU

tuberkuloza_2006.jpg

2007

ONEMOCNĚNÍ LYMSKOU BORELIÓZOU

borelioza_2007.jpg

ONEMOCNĚNÍ KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDOU

encefalitida_2007.jpg

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ BAKTRIÁLNÍHO PŮVODU

prujem_bakterie_2007.jpg

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ VIROVÉHO PŮVODU

prujem_viry_2007.JPG

 

ONEMOCNĚNÍ HEPATITIDOU A

hepatitida_A_2007.jpg

 

ONEMOCNĚNÍ TUBERKOLÓZOU

tuberkuloza_2007.jpg

 

2008

ONEMOCNĚNÍ LYMSKOU BORELIÓZOU

borelioza_2008.jpg

ONEMOCNĚNÍ KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDOU

encefalitida_2008.jpg

 

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ BAKTERIÁLNÍHO PŮVODU

prujem_bakterie_2008.jpg

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ VIROVÉHO PŮVODU

prujem_viry_2008.JPG

 

ONEMOCNĚNÍ HEPATITIDOU A

hepatitida_A_2008.jpg

 

ONEMOCNĚNÍ TUBERKOLÓZOU

tuberkuloza_2008.jpg

 

 

 

NEMOCI Z POVOLÁNÍ

NzP_2008.jpg

 

 

NEMOCI Z POVOL. ŠETŘENÉ

NzP_setrene_2008.jpg

 

 

NEMOCI Z POVOL. - MUŽI A ŽENY

NzP_muzi_zeny_2008.jpg

 

NEMOCI Z POVOL. HLÁŠENÉ

NzP_hlasene_2008.jpg

 

NEMOCI Z POVOLÁNÍ - DLE DIAGNÓZ

 

CELÝ KRAJ
NzP_diagnozy_kraj_2008.jpg

CELÝ KRAJ - HLÁŠENÉ

CELÝ KRAJ - ŠETŘENÉ

NzP_diagnozy_kraj_hlasene_2008.jpg

NzP_diagnozy_kraj_setrene_2008.jpg

JEDNOTLIVÉ OKRESY - HLÁŠENÉ

JEDNOTLIVÉ OKRESY - ŠETŘENÉ

NzP_diagnozy_hlasene_2008.jpg

NzP_diagnozy_setrene_2008.jpg

NEMOCI Z POVOLÁNÍ - DLE OBORŮ

CELÝ KRAJ
NzP_obory_kraj_2008.jpg

CELÝ KRAJ - HLÁŠENÉ

CELÝ KRAJ - ŠETŘENÉ

NzP_obory_kraj_hlasene_2008.jpg

NzP_obory_kraj_setrene_2008.jpg

JEDNOTLIVÉ OKRESY - HLÁŠENÉ

JEDNOTLIVÉ OKRESY - ŠETŘENÉ

NzP_obory_hlasene_2008.jpg

NzP_obory_setrene_2008.jpg