Odborné informace k jednotlivým oblastem činnosti odboru

 • Teplá voda

  • Požadavky na dodávanou teplou vodu
  • Zdravotní rizika z teplé vody – výskyt legionel
  • Informace pro veřejnost týkající se výskytu bakterie Legionella pneumophila – aktuality viz soubor Legionella.jpg

 • Koupaliště

 • Činnosti epidemiologicky závažné

 • Ubytovací zařízení

  • Povinnosti osoby poskytující ubytování
   • Co má obsahovat provozní řád pro ubytovací zařízení
  • Nejčastější problémy uživatelů bytů

 • Hluk a vibrace

 • Neionizující záření

  • co je to neionizující záření
  • požadavky na umisťování základnových stanic

 • Hodnocení zdravotních rizik

  • Co je to hodnocení zdravotních rizik
  • Možnosti použití hodnocení zdravotních rizik

 

Přílohy