Pozastavení výkonu činnosti v provozovně občerstvení v Křešíně

Na základě podnětu, který upozorňoval na nevyhovující hygienické podmínky při provozu občerstvení v Křešíně u rodinného domu čp. 32, provedli dne 3. 5. 2019 pracovníci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu ve výše uvedené provozovně, kterou provozuje paní Milada Zemanová.

 

Provozovna rychlého občerstvení byla zřízena ve zděném objektu v sousedství rodinného domu provozovatelky, bez předchozího projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví.  Jedná se o sezónní provoz (duben-říjen), v odpoledních hodinách a o víkendu. V provozovně je prováděn výčep piva, příprava rychlého občerstvení z průmyslově vyráběných polotovarů a prodej točené zmrzliny vyráběné tzv. „za studena“.

 

Na místě samém byly zjištěny závažné hygienické nedostatky spočívající v nezajištění nejzákladnějších požadavků nezbytných pro přípravu a prodej občerstvení ve výše uvedeném rozsahu.  V době kontroly nebyla doložena kvalita vody z individuálního zdroje, který zásobuje provozovnu, v provozovně chybělo umývadlo, sklad potravin byl nevhodně zřízen v garáži, v prostoru přípravny byla podlaha znečištěna, zejména v těžko přístupných místech pod technologickým vybavením a pracovními stoly, zbytky potravin a prachem.  Některé pracovní plochy byly poškozené (olupující se omyvatelný povrch), grilovací deska byla silně znečištěna mastnotou žluté až hnědé barvy. Provozovatelka spotřebiteli neposkytla informaci o obsahu alergenů v nabízených pokrmech a nápojích.

 

S ohledem na výše uvedené, byl v prodejně okamžitě pozastaven výkon činnosti, při níž byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví tj. v rozsahu přípravy točené zmrzliny, přípravy teplých a studených pokrmů a výčepu nápojů, do doby odstranění zjištěných závad.

 

S kontrolovanou osobou byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace. Za zjištěné nedostatky jí byl uložen finanční postih.

 

Provozovatelka bezprostředně po kontrole podnikla nezbytné kroky k tomu, aby mohla provoz občerstvení obnovit.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 28. 5. 2019 bylo zjištěno, že zjištěné závady byly odstraněny.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 5. 6. 2019