Převařování vody

V případě podezření, že by při používání, resp. požívání pitné vody mohlo dojít k přenosu infekčního onemocnění, představuje převařování vody osvědčenou a efektivní metodu dezinfekce, které se běžně používá v řadě vyspělých zemí světa. Pouze tato metoda dezinfekce totiž může sloužit jako okamžité opatření při riziku šíření mikrobiální kontaminace (všech patogenních či podmíněně patogenních agens, která se mohou vyskytnout v pitné vodě), a to bezprostředně po informování postižených subjektů, protože vodu je možné převařovat v každé domácnosti. Relevantní klasické infekční zárodky šířené vodou, jako jsou viry, bakterie a jednobuněčné organismy, jsou podle řady publikovaných studií i aktuálního stanoviska Světové zdravotnické organizace usmrceny resp. dostatečně dezaktivovány již při udržování teploty okolo 80 °C po dobu jedné minuty.

Je-li voda nezakalená nebo jen málo zakalená, je možné následující postup považovat za dostatečný pro dezinfekci pitné vody: vodu uvedeme jedenkrát do varu, např. ve varné konvici, takže bublá celá její hladina (a voda má přibližně 100 °C), a pak ji necháme asi 10 minut stát a přirozeně chladnout (nedáváme do ní led ani ji během chladnutí nedáváme do lednice). Tuto převařenou vodu můžeme použít k pitným účelům.

Dále KHS doporučuje

  • mytí nádobí v myčce, pokud lze nastavit teplotu na 60 °C nebo více a/nebo je-li myčka vybavena programem schnutí horkým vzduchem;
  • praní prádla v pračkách na nejméně 40 °C;
  • tělesná očista - otevřené rány je třeba zakrýt voděodolnou náplastí; dostatečnou hygienu rukou je třeba zajistit intenzivním používáním mýdla nebo také dezinfekčního přípravku na ruce.


Zpracovala Mgr. Hana Jupová, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Benešov
26.11.2015