Proběhl 12. ročník soutěže Bezpečná nemocnice

Dne 6. února 2020 proběhlo v Jihlavě předávání cen 12. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Cenu hejtmana Kraje Vysočina za 3. místo obdržela Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, za projekt „Vysoce nakažlivé nemoci – filmová dramatizace nácviku řešení mimořádné situace.“

 

Na tvorbě tohoto filmu se aktivně podílela Mgr. Jindra Taterová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov. Z úspěchu této dramatizace máme velkou radost a paní magistře děkujeme za skvělou práci.

 

Níže si prohlédněte fotografie z předávání.

 

 

Tvůrci projektu převzali cenu z rukou náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH

 

 

Projektu se aktivně účastnila naše pracovnice Mgr. Jindra Taterová (sedící vpravo)