Jak si poradit s přemnoženými holuby a holubím trusem?

Holuby lze v souladu s § 55 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), řadit mezi tzv. „další škodlivé a epidemiologicky významné živočichy“ ve smyslu původců resp. přenašečů infekčních onemocnění. Na základě tohoto výkladu lze výskyt holubů samozřejmě hodnotit jako potenciální zdravotní riziko s možností přenosu patogenů, parazitů a alergenů z jejich stanovišť.

 

Odstranění tohoto rizika je však podle § 57 zákona 258 povinností každé osoby při provádění běžné a speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (dále jen „DDD“).

 

Běžná ochranná DDD se provádí jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů a směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Tento typ DDD musí provádět každá osoba.

 

Speciální ochranná DDD musí být zajištěna při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů.  Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má tuto povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků. Tento typ DDD mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby.

 

V případě problémů spojených s výskytem přemnožených holubů KHS doporučuje obrátit se na odborné firmy, které zajistí úklid prostor (odstranění trusu, kadaverů a hnízd z plášťů budov, okapů, říms, nik a dalších stavebních prvků) a následně provedení preventivních opatření proti vnikání holubů do objektu (uzavření vletových otvorů, zabezpečení otvorů ochrannými sítěmi, lepení bodců).

 

Dne 21.05.2018  zpracovala Mgr. Martina Králová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Nymburk