Ptačí chřipka a její rizika

Zdroj:  http://www.mzcr.cz/dokumenty/ptaci-chripka-a-jeji-rizika_13248_1.html

 

U kmene H5N8, který je původcem ptačí chřipky v současných ohniscích v ČR, nebyl dosud ve světě zaznamenán přenos na člověka. Některé kmeny viru ptačí chřipky se sice mohou přenášet na člověka, ale tento přenos je velmi zřídkavý. Mezilidský přenos je u všech kmenů viru ptačí chřipky prakticky vyloučen.

 

Přirozenou schopností virů chřipky i virů ptačí chřipky je schopnost mutace, tedy změny některých jejich vlastností. To je právě důvodem naší velké opatrnosti a také jednou z příčin likvidace drůbeže v ohniscích nákazy.

 

Z výše uvedených důvodů je třeba k případným nálezům uhynulého ptactva a drůbeže přistupovat obezřetně.

 

V případě nálezu hromadného úhynu volně žijících ptáků se mrtvých těl nedotýkejte. Zamezte přístupu dětí. Informujte o výskytu uhynulých ptáků a jejich umístění místně příslušnou krajskou veterinární správu, která na základě vyhodnocení nákazové situace, zajistí odběr vzorku k laboratornímu vyšetření.

 

Bližší informace lze nalézt na stránkách Státní veterinární správy České republiky: www.svscr.cz