Radové v oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vyhlásila dne 1. 6. 2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě společné výběrové řízení na dvě volná služební místa radů v oddělení hygieny předmětů běžného užívání zdejšího služebního úřadu. Bližší informace o podmínkách účasti ve výběrovém řízení naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního


 

Přílohy