Seznam přírodních koupališť pro rok 2019 - návrh k připomínkám

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně věřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam, na kterých bude v koupací sezóně 2019 prováděno monitorování jakosti vody ke koupání.

 

V souladu s ustanovením § 6g odst. 3 výše citovaného zákona lze k sestavenému návrhu podat v termínu do 21. 2. 2019 připomínky místně příslušné krajské hygienické stanici.


 

Přílohy