Seznam vod ke koupání

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam vod, na kterých bude v koupací sezóně 2017 prováděno monitorování jakosti vody ke koupání. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální, dne 7.4.2017.


 

Přílohy